Mente det var mest lønnsomt å stenge. Så kom strømtiltakene