Borgny fekk pris for sitt engasjement for tradisjonsmat