Lene Renate har teke imot 70 heimlause kattar på eitt år: - Målet er at eg skal bli overflødig som fosterheim

foto