Vil unngå store forsamlinger: Ber foreldre holde yngre ungdom hjemme på kveldstid

foto