Den nye vigselslitturgien som ble vedtatt mandag, inkluderer likekjønnede par, og dermed ligger alt til rette for at homofile ekteskap også kan velsignes i de lokale kirkene rundt om i landet.

Historisk dag

Biskop for Hamar bispedømme, Solveig Fiske, betegner dette som en historisk dag for Den norske kirke.

- Jeg er glad for at kirken nå kan tilby en liturgi til alle par som ønsker Guds velsignelse over sitt samliv, sier Fiske.

Det var på Kirkemøtet den nye vigselsliturgien, Vigsel 2017, ble vedtatt.

- Rom for to syn

Vigsel 2017 kan brukes overfor alle par, og gjøres gjeldende i hele Den norske kirke, slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra 1. februar 2017.

- Dette vedtaket viser Den norske kirke som en inkluderende folkekirke, også etter skillet mellom stat og kirke, sier Fiske.

- Det skal fremdeles være rom for to syn i kirka. I Hamar bispedømme vil flertallet av prestene forestå vigsler. Det er samtidig rom for mindretall av prestene til ikke å vie, legger Fiske til.

Biskopen uttrykker i en pressemelding at hun er glad for at kirka i dag også er inkluderende overfor likekjønnede.