Dei ivrigaste country-turistane kjem for ei veke til ende med festival