Tilbake til 80-tallet: Norsk Et Lite Kor med feiende flott jubileumsforestilling

foto