Kommunene tar ekstra grep for å hindre utenforskap: Samarbeider om å gi fritidsstipend