Nå skal muligheten for utbygging av Vikafossen vurderes