Med et pennestrøk og uten involvering, mista skolen danselinja - nå sier provoserte ordførere klart i fra