Får kulturpris for treffsikkert dugnadsarbeid

foto