Fagre Søndre-Fron - slik det var på gamle postkort