River gammelt vognskjul og planlegger for boligbygging i Haanshusgarden

foto