Av:
  • Tone Sidsel Sanden

Politiet tok ruspåvirket sjåfør etter tips fra publikum

foto
Illustrasjonfoto. Foto: Tone Sidsel Sanden