Av: TONE SIDSEL SANDEN

Politiet tok ruspåvirket sjåfør etter tips fra publikum

foto
Illustrasjonfoto. Foto: Tone Sidsel Sanden