Få jegere under årets reinsjakt i Vulufjell-området