Sundbrua fra 1867 - ble modernisert og sprengt

foto