Flere grenseoverganger kontrolleres: - Ta med pass

foto