Flere grenseoverganger kontrolleres: - Ta med pass