David (33) og Thomas (33) døde trolig av gass og oksygenmangel

foto