Nord-Fron bevilger 5,9 millioner kroner for å få full breibandsdekning

foto