– Nå er det 69 barn som venter på et fosterhjem i vår region. Dette er barn som allerede har fått et dårlig utgangspunkt i livet og som nå lever i usikkerhet inn mot jul, sier Roy Frode Skavhaug, leder for fosterhjemstjenesten Bufetat region øst i en pressemelding.

Bekymret for utviklingen

Han oppfordrer alle til å tenke gjennom om de kan åpne hjemmet sitt for et barn.

Roy Frode Skavhaug oppfordrer alle til å tenke gjennom om de kan åpne hjemmet sitt for en person til. Foto: Bufetat

– Det har aldri vært flere barn som har ventet så lenge, og vi er bekymret for utviklingen, sier Skavhaug.

Barna som trenger fosterhjem oppholder seg nå i beredskapshjem eller på akuttinstitusjon, og trenger ekstra oppfølging og omsorg.

– Disse barna fortjener å komme i et trygt og omsorgsfullt fosterhjem som har mulighet til å hjelpe, sier Skavhaug.

Digitale informasjonsmøter

Fosterhjemstjenesten har satt i gang strakstiltak for å kunne ta imot henvendelser og spørsmål rundt det å bli fosterhjem. Alle typer familier kan være fosterhjem.

Behovet for flere fosterhjem er særlig stort i Østfold, men også i Innlandet og Viken er det behov for flere.

Fosterhjemstjenesten arrangerer digitale informasjonsmøter en eller to ganger i måneden for alle som vurderer å bli fosterhjem, beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem, og påmelding til dette ligger på fosterhjem.no.

– Vi håper at flere av våre ventende barn kan gå det nye året i møte med en mer stabil framtid, sier Skavhaug.