Seks søkere til stillingen som pedagogisk leder ved barnehage