Berusa mann utløste nødbremsen, hoppa av toget og forsvant til skogs

foto