Nå er det dette som gjelder: - Er du i tvil, stå over

foto