Disse sørger for at Verksodden i Espedalen blir pyntet opp