Får midler til spesifikke rovvilttiltak på Fron vestside

foto