Får støtte til bygging av ny mur ved kommunehuset

foto