Sterke meiningar frå ungdommen: - Hugs at vi ikkje berre skal vere mottakarar, vi må vere med i utforminga