150 var samla til diskusjon om framtida i Innlandet - midtdølene vil kjempe for skuletilbodet