I kø på bokslepp for å kjøpe bygdeboka Fronsbygdin

foto