I kø på bokslepp for å kjøpe bygdeboka Fronsbygdin