Sameie-leder i Sødorp vil prioritere sambygdinger og utflytta døler når hyttetomter i Midtstulen skal fordeles