Fra mandag av blir Gålå Høgfjellshotell akuttmottak for flyktninger. Fra før er Rondablikk høyfjellshotell og Kirketeigen på Kvam mottak i Midtdalen.

Daglig leder på Gålå Høgfjellshotell, Morten Midtskog, opplyser at han har inngått avtale med UDI i første omgang for to måneder.

- For oss er dette et bidrag til hotellets videre drift, samtidig som vi setter pris på å kunne bidra til å avhjelpe en akutt flyktningekrise. Om vi forlenger avtalen kommer helt an på situasjonen videre, om flyktningestrømmen fortsetter, sier Midtskog, som ser fram til å ta i mot de nye gjestene.

- Ansatte er godt informert og er positive til gjestene som kommer. Samtidig er dette en ny erfaring for oss, og vi har gått ut og spurt etter flere hjelpende hender. Allerede har folk meldt seg. De som kommer har også minimalt med seg, og det kan hende de vil ha behov for klær og annet utstyr, sier Midtskog.

Gålå høgfjellshotell og UDI har avtale om mottak av 100 flyktninger.