Her står hele bygda sammen om å holde liv i grendehuset: - Viktig å skape litt aktivitet i reppen