Så ikke konsekvensen av eget vedtak: - Noen ganger er det viktig å ta et lite steg tilbake