– Bønder i en akutt økonomisk krise kan ikke vente på en plan