Har brukt over to og et halvt år på å bestemme veinavn: - Det ble tungrodd da det ble så stort

foto