Farlig å ferdes med båt: - Aldri sett så lav vannstand i Vinstervatna