Nesten halvparten av dødsulykkene skjer som følge av brudd på trafikkreglene