Sommertrafikken roligere enn antatt i Gudbrandsdalen