19 beboere fra mottaket fraktes til Trygve Grov på Wadahl for isolasjon

foto