Fylkesmannen skisserer nytt alternativ til kraftline-trasé