– Da får du anmelde politiet til Spesialenheten, da, freste statsadvokaten etter at forsvarsadvokat Sigurd J. Klomsæt hevdet i sin prosedyre at den tiltalte Vinstraværen (69) ble utsatt for grov vold fra politiets side etter pågripelsen i hans hjem i november i fjor.

– Ble utsatt for vold

Advokat Sigurd J. Klomsæt hevdet nemlig i sin prosedyre at hans klient, tiltalt for forsøk på drap av to politimenn, ble utsatt for vold av politifolkene som transporterte ham fra Vinstra, via sjukehuset i Lillehammer til sjukehuset på Reinsvoll. Dølen har tidligere omtalt skadene tiltalte hadde da han kom til Reinsvoll. Legen på Reinsvoll sa også i sitt vitneprov at vinstraværen “hadde fått hardhendt behandling”. Sjøl sa vinstraværen at han ble mishandlet med håndjern på ryggen.

Politifolk har sagt i retten at tiltalte slo seg vill da det skulle tas blodprøve av ham på sjukehuset. Flere politifolk måtte holde ham fast for at legen kunne ta blodprøve.

– På grunn av behandlingen kom tiltalte til Reinsvoll med sprukket trommehinne, som blødde. Mellomøret var synlig utenfra. Han hadde blodige merker etter stramme håndjern, sa forsvarer Klomsæt.

– Han ble utsatt for vold fra politiets side.

– Var politiets hevn

– Dette var tjenestemennenes hevn. De ville hevne seg fordi tiltalte hadde skutt mot politiet. Det kan ikke kalles annet enn vold mot en arrestant, hevdet advokat Klomsæt.

Han la til at tiltalte fryktet politiet ville ta livet av ham. De forhindret også, ved hjelp av spyttmaske på tiltalte, at han kunne legge igjen DNA-bevis i saken, hevdet advokaten.

– Ja, så anmeld dem, da

Det var en opprørt statsadvokat Jo Christian Jordet som reagerte sterkt på advokatens påstand om voldsutøvelse mot tiltalte.

– Da får du anmelde politifolkene til Spesialenheten, da, freste statsadvokaten.

– Jeg har for lengst sluttet å anmelde politivold, det nytter ikke å få Spesialenheten til å etterforske slikt, repliserte en krass advokat tilbake til statsadvokaten.

– En ulovlig aksjon

Advokat Klomsæt sa i prosedyren sin at politiaksjonen mot hans klient i hans hjem på Vinstra 26. november i fjor, var en ulovlig handling og at hans klient mangler skyldevne til å kunne bli dømt for drapsforsøk eller legemsbeskadigelse. Han mente det var tiltaltes subjektive oppfatning av situasjonen der og da som er avgjørende. Det var ingen grunn til at politiet skulle ta seg inn hos tiltalte- bevæpnet. Akajsonen tilsa at politiet ikke bevæpnet seg, noe instruksen også hadde unntak for.

– Min klient er ingen voldelig mann. Han nektet å la seg hente av politiet, og det var hans fulle rett. Han hadde god grunn til å oppsøke legevakta for å få hjelp på grunn av pusteproblemer. Men det som skjedde på legekontoret ga ikke grunn nok til at bevæpnet politi dro hjem til ham, mente advokaten.

– Åpenbart nødverge

– Det oppsto en åpenbar nødverge-situasjon da politiet ringte på tiltaltes dør. Han hadde rett til å forsvare sge mot et rettsstridig angrep fra politiets side. Politiet hadde ikke lovlig hjemmel til å ta seg inn i boligen. Politiet hadde av legen like forut fått opplyst at tiltalte var ustabil. Det tilsa helt andre tiltak enn å oppsøke ham bevæpnet, sa advokat Klomsæt.

– Politiet foretok en ulovlig inntrenging i mannens hjem, sa advokaten.

– Det generelle bevæpningspålegget gjaldt for terrortrusler i landet. Aksjonen på Vinstra var ingen slik trussel. Nei, hele aksjonen var unødvendig. Skytingen mot politiet var “et hendelig uhell”. Sånn sett har saken bare tapere. Jeg har medfølelse med politimannen som ble skadet, og hva han har gjennomgått i ettertid, sa advokat Klomsæt.

– En klar ankesak

– På sjukehuset på Reinsvoll har tiltalte vist stor framgang med tanke på psykisk helse. Ja, han har til og med hugget ved med øks på sjukehuset, fortsatte advokaten, som avviste aktors påstand om straff overhodet.

Således avviste han tvungent psykisk helsevern – og den påståtte erstatningen til de to politimennene på Vinstra.

– Hvis min klient blir dømt for noe som helst, ja, så er dette en klar ankesak, sa advokat Klomsæt i retten.

Sigurd J. Klomsæt tidligere denne uka. Foto: Terje Lisødegård