Bakteppet er elektrokjeden Elnett Øst AS sitt oppkjøp av elektrobutikken ELØK AS  med hovedkontor på Otta og avdelingskontor på Vinstra.

Oppkjøpet kunne du lese om fredag.

Melding fra Kåre Silli

Etter at oppkjøpet ble kjent gikk innehaver av den konkurrerende bedriften Elektrikern Fron AS, Kåre Silli, ut med følgende facebookmelding:

”Elektrikern Fron as er en av få selvstendige og lokalt eide el-entreprenører i midt-dalen etter at Eløk og Gei på Vinstra nå har samme eier, dvs i prinsippet er samme selskap. Eieren er Elnett, et stort konsern med hovedkontor i Bærum. Så ønsker du å støtte opp om lokalt eierskap som sponser lokale aktiviteter framfor å sende pengene ut av distriktet, så er du velkommen som kunde hos oss. Lokalt eierskap sikrer trygge arbeidsplasser, støtter lokale organisasjoner og gir skatteinntekter til den kommunen vi er registrert i. Med store konsern blir stadig færre bedrifter bidragsytere til små kommuner i distriktene. Er du bedre tjent med å sende skattepengene til Bærum enn til Nord-Fron, så velger du ikke oss som elektriker”.

Sæthersmoen svarte

Dette fikk innehaver av Gudbrandsdal El-installasjon (GEI), Tore Sæthersmoen, til å komme med følgende tilsvar på facebook:

”Jeg har blitt gjort oppmerksom på et innlegg på Facebook ang Elnett Øst AS sitt oppkjøp av ELØK Installasjon AS. Siden dette innlegget inneholder faktafeil ønsker jeg å presisere følgende;

Kjøperen av aksjene i ELØK er Elnett Øst AS. Eløk vil derfor fortsatt være et selskap med hovedkontor på Otta, som fremdeles vil betale sine skatter og avgifter til en lokal kommune.

Gudbrandsdal El-Installasjon AS er heleid av Vinstra Elektro AS, og har ingen direkte tilknytning til Elnett Øst AS. Begge bedrifter har, og vil fortsatt ha, lokalt eierskap, og betaler fortsatt sine skatter og avgifter lokalt”.

Ligger fortsatt ute

Men facebookmeldingen fra Elektrikern Frons innehaver, ligger i skrivende stund fortsatt ute på nettet. Dette setter hverken Erling Lid i ELØK eller Tore Sæthersmoen i GEI særlig pris på.

– Slike usannheter om oss kan vi ikke ha liggende ute på nettet, de må avkreftes, og vi har lagt ut fakta om vår selskapsstruktur så folk kan få korrekt informasjon om oss, sier Lid og Sæthersmoen til Dølen.

De er også bekymret over forretningstonen og signalene meldingen fra Silli gir ut til lokalmiljøet.

– Meldingen kan ses på som en oppfordring til boikott av våre to lokalt eide bedrifter med mange ansatte som alle betaler skatt til sine hjemkommuner Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, påpeker Lid og Sæthersmoen.

Sletter og beklager

Kåre Silli forteller til Dølen at han nok har bommet litt i sin beskrivelse av  de faktiske forhold, og ikke lest seg godt nok opp i saken før han skrev meldinga.

– Det jeg ville påpeke var at viktigheten av lokalt eierskap får for lite fokus. Jeg ser nå at jeg bomma ved å dra dette oppkjøpet og GEI og ELØK inn i denne sammenhengen – det er to solide selskap med lokal forankring. Det er bare å beklage og slette meldingen, men jeg er ikke helt sikker på hvordan en får slettet en slik melding …