Fjøstak løsna og blåste ut i vegbana - eier fjerna det selv