Utestedets framtid diskuteres i kontrollnemda - kan få 15 prikker for bruddene