Håvard og Sina er gardbrukere på fulltid: Vi har trua på landbruket og vil satse