De har gitt bort 288 000 kroner: - Uten gode hjelpere hadde det ikke vært mulig