Kvitfjell blir fast stoppested og Dovrebanen får en avgang ekstra