Færre elever for hvert år: – Det er alvor i disse tallene