Folkespleis og kommunal støtte til bygdahuset - nå skal hele bygget takseres

foto