Nå stenges denne vegen ut av skåbukrysset for trafikk igjen